Skip To The Main Content
bg-photo-ict-1920
 • Senior Technical Designer (Javascript)

  Our client is a key player in Banking & Insurance, located in Leuven. For their very innovative and interesting project, we're seeking passionate Technical Designers who strive for software excellence and continuous improvement.Knowlegde of programming is required but you're expected not do major coding yourself.

  • Contributing to the drawing up and management of the planning for the
  • technical design, development and implementation phases with optimal use of the available means;
  • After studying and, if necessary, supplementing the functional design, drawing up the technical design with a view to the realisation of an information system that meets the functional demands
  • Coaching and motivating the programmers as regards the technical aspects and, where possible, the contents of their work in order to realise optimal input
  • Drawing up the technical design
  • Coordinating the programming activities and ensuring both the quantity and quality of the work provided by the programmers;
  • Drawing up test planning and ensuring that the programs have been tested in accordance with this test planning and participating in the integration tests in order to provide a system that satisfies the functional and technical specifications;
  • Coaching and participating in "bringing into production" and "following up"
  • Drawing up the test design for the functional and end to end tests in conjunction with the analyst, application manager and end-user in consultation with the test adviser
  • Drawing up the test cases and test procedures for the functional and end to end tests in conjunction with the application manager, end-user and programmer in consultation with the test adviser
  • Executing the functional and end to end tests in conjunction with the application manager, end-user and analyst in consultation with the test adviser
  • Formally following up errors affecting the functional and end to end tests in conjunction with the project leader, analyst, application manager, end-user and programmer in consultation with the test adviser
  • Guarantees correct delivery in accordance with the release process
  • Guarantees correct use of the fix process during the warranty period

 • Senior Project Leader .NET (m/v)

  Voor een grote klant actief in Antwerpen en Gent zijn we op zoek naar een Senior projectleider .NET voor het uitvoeren van een programma bestaande uit 4 projecten.

  • Hierbij zal gewerkt worden met SCRUM / Agile methodiek en zal ontwikkeld worden in .Net en AngularJs.
  • Functionele betrokkenheid is zeer belangrijk omde interactie en besluitvorming tussen de verschillende stakeholders te faciliteren
  • De verschillende projecten omvatten de ontwikkeling van planning en budgettering tools.

 • Functioneel analist COBOL

  - Systeemontwikkeling: Programma's schrijven, verbeteren en testen op basis van gedetailleerde analyses; integratie-, regressie- en performantietests uitvoeren om de samenhang en interactie met de andere componenten van de toepassingen te controleren.- Technisch ontwerp: De functionele analyse vertalen in een technische analyse om een kader te scheppen waarbinnen het systeem zal worden gerealiseerd en een globale en gedocumenteerde technische analyse opstellen.- Acceptatietesten: Het IT-team ondersteunen bij de uitwerking van een acceptatietest omgeving en de gebruikers ondersteunen bij het uitvoeren van die testen; de resultaten hiervan kritisch analyseren en de nodige aanpassingen aanbrengen (of laten aanbrengen).- Implementatie en follow-up van de nieuwigheden (programma's, parametrisatie, documentatie, ...), rekening houdend met eventuele interacties met andere domeinen en na akkoord van de business; technische ondersteuning bieden bij de implementatie van belangrijke projecten.

 • Eclipse developer met kennis EGL

  - Ontwikkelen in Eclipse;- EGL gebruiken;- Initiatief nemen om de belangrijkste persoon te zijn in dit project; - Zelfstandig werken;- Duidelijk communiceren.

 • Functioneel Analist (m/v)

  Kennis :Je werkt mee als Functioneel Analist aan verschillende projecten bij onze klant- Je capteert de behoeften en werkt deze uit naar een gedetailleerde functionele oplossing- Je werkt mee aan de inschatting en planning van de ontwikkelactiviteiten, dit voor het gehele project of een onderhoudsopdracht.- Je volgt het ontwikkelen van de oplossing mee op.- Je documenteert de behoeften in een duidelijke analyse- Je documenteert functionele testscenario's- Je voert of ondersteunt uitvoer van functionele testen en documenteert de resultaten. - Je bent in staat om problemen om te zetten in concrete oplossingen.- Je werkt nauw samen met de collega's binnen het projectteam en alle betrokkenen.- Je communiceert met de verschillende betrokken partijen waaronder de business, de service desk, projectleiders, infrastructuurbeheerder, en de hiërarchie.- Je ondersteunt ontwikkelaars bij het ontwikkelen en het zoeken naar een optimale oplossing.- Je werkt mee om de processen gedefinieerd door de klant ICT tijdens de analyse en bouw op te volgen en uit te voeren. Dit door het opvolgen/opleveren van de juiste deliverables.- Je rapporteert omtrent jouw activiteiten aan de hiërarchie.

 • Senior Analist

  • Opstellen conceptueel datamodel;
  Opstellen van functionele analyse door middel van user stories; Afbakenen van functioneel bereik van toepassingen; Opstellen testplan van toepassing; Begeleiden acceptatietesten; Testen van toepassing; Toepassing aftoetsen aan functionele analyse; Ondersteunen van eindgebruikers bij (acceptatie)testen;

 • Business Analyst Insurance

  • Prepare, organize and facilitate workshops with key business stakeholders to define business- and user requirements;
  • Document workshop outcomes into meeting reports, follow up actions as well as visualizations of processes/scenarios AS IS or TO BE developed;
  • Deliver qualitative process mappings presumably in ARIS;
  • Refine the business case based on business requirements and deliver business case reporting;
  • Be the contact person between business (Product managers, Sales, E2E Process owners, ...) and the suppliers (IT, Operations, Direct Channels, ...), with regards to business- and user requirements, both for definition and follow up during program/project execution;
  • Escalate issues and risks to the program-/project-/requirements manager related to business- and user requirements (definition and implementation);
  • Participate in E2E User Acceptance Testing;
  • Assist in communication sessions organized for the program/project;
  • Attend to meetings and/or workgroups in an assisting role to the project- /requirements manager.

 • Functioneel Analist

  • Je capteert de behoeften en werkt deze uit naar een gedetailleerde functionele oplossing;
  • Je volgt het ontwikkelen van de oplossing mee op;
  • Je documenteert de behoeften in een duidelijke analyse;
  • Je documenteert functionele testscenario's;
  • Je voert of ondersteunt uitvoer van functionele testen en documenteert de resultaten;
  • Je communiceert met de verschillende betrokken partijen waaronder de business, de service desk, projectleiders, infrastructuurbeheerder, en de hiërarchie;
  • Je ondersteunt ontwikkelaars bij het ontwikkelen en het zoeken naar een optimale oplossing;
  • Je rapporteert omtrent jouw activiteiten aan de hiërarchie.

 • Senior Business Analytics Architect

  • het verder uitbouwen van de Business Analytics omgeving van onze klant
  • het onderhouden van de bestaande ETL en eDWH-omgeving
  • het coachen van junior Business Analytics Architecten

 • Business Analist (Business Analysis) (m/v)

  • Project management within business solutions and/or across the organization;
  • Conception and mastering of solutions (ideation, requirements, ...);
  • Drive delivery of solutions implemented in IT department;
  • Testing, Delivery and Support of solutions;
  • Relation management within organization or external to organization.

 • Senior Business Analyst

  • Describe the main features
  • Estimate feasibility and budget
  • Determine the product backlog

 • System Engineer

  KBC is looking for an Operational System Engineer for the Microsoft environment.The candidate will strengthen the Systems Desk team in an operational role.- Implementing patches & updates.- Guarding operational stability using existing tools (SCOM, SCCM, SquaredUp, ...)- Assisting in automation of existing processes via SC Orchestrator and/or Powershell- Assisting in daily operations on Microsoft Servers and Back-End Applications- Providing Technical Support to our internal Service Desk- Write and Document new procedures for future knowledge transfer

 • Support Medewerker

  Als support medewerker zal deze persoon deel uitmaken van een applicatieteam dat zich voornamelijk bezighoudt met integratie oplossingen. Een groot deel van de integratie oplossingen zijn gebaseerd op het Biztalk platform (= Windows omgeving) maar daarnaast is er ook nog een belangrijk deel van de informatie uitwisseling met betrekking tot EDI-communicatie dat verloopt via mainframe. De support medewerker zal in eerste instantie instaan voor een dagelijkse opvolging van de data uitwisseling en ingrijpen wanneer er zich onverwachte problemen voordoen. Hierbij zal de medewerker vaak in contact komen met eindgebruikers zowel via mail als telefonisch.Voor het EDI-gedeelte zal de medewerker ook in staat moeten zijn om met eindgebruikers te overleggen over de implementatie van nieuwe dataflows die moeten opgezet worden (voornamelijk data uitwisseling m.b.t. facturatiegegevens).We zijn daarom op zoek naar een medewerker die communicatief sterk is maar ook op technisch vlak enige kennis heeft van een mainframe omgeving en bij voorkeur eveneens voeling heeft met Windows omgevingen.Aangezien het een 'lange termijn' opdracht betreft, is het eveneens van belang dat de medewerker zich inhoudelijk wenst in te werken in de verschillende informatiestromen (info m.b.t. facturatie, materiaal, orders, enz.) die via het integratieplatform worden verwerkt.

 • Systeembeheerder Windows

  Het huidige ticketverkoopsysteem, gebaseerd op magneetkaarten, werd ingevoerd in de vroege jaren '90. Inmiddels is dit systeem industrieel en functioneel verouderd. Bijgevolg neemt de bedrijfszekerheid gestaag af en dient een vervanging van het systeem zich aan.

 • System Administrator

  Om op een snelle en efficiënte wijze de klant verder te helpen aangaandewerkpleksoftware, is er nood aan een extra persoon om software pakketten te maken en softwaredistributies tot een goed einde te brengen. Onze klant werkt met Altiris.Zeer goede kennis van deze tool is dan ook zeer belangrijk.

 • Linux Centix System Engineer

  Werken in teamverband in het beheer van servers en bovenliggende toepassingen. - configuratieaanpassingen en installaties volgens bestaande documentatie- ondersteuning voor Linux systeemteam

 • Tender & Service coördinator M/W

  The Tender and Service Specialist is a strong administrator with an understanding of contracts and tenders. This person needs to be meticulous with good attention to details, be highly organized requiring multi-tasking and prioritization in a dynamic sales driven environment. The Tender and Service Specialist is responsible of ensuring that the business goals related to tenders, Time and Material (T&M) activities and (Service) contracts are met. This person will work closely with Sales, Technical Support, Customer Service, Legal and Marketing groups.

 • Business Analyst

  • Je bent verantwoordelijk voor het in kaart brengen, ontwikkelen, verbeteren en beheren van processen;
  • Je staat in voor het modelleren en het re-engineeren van bedrijfsprocessen;
  • Je staat in voor het coachen van de junior BA en business experten bij het opstellen van gedetailleerde business analyses;
  • Je biedt ondersteuning bij het ontwikkelen en beheren van de interne BA/EA methodologie

 • ( Junior )Functioneel Analyst

  • Proactief en samen met de klant op zoek gaan naar verbeteringen in de applicaties;
  • Requirement analyse (UML) voor bestaande of nieuwe applicaties;
  • Budget management van jouw projecten;
  • Aansturen van software leveranciers;
  • Implementeren en supporteren van de applicatie in productie;
  • Testen en validatie in samenwerking met Quality Assurance.

 • Agile Functional Analyst

  Function Description

  • You analyze business requirements and translate them to user stories;
  • By using UML-artifacts you create business process and functional system documentation;
  • You create and execute test scenarios on different levels;
  • You define an "action plan" to deliver user stories by helping the team to break down user stories in tasks;
  • You review functional documentation of peers.

 • Functional Analyst Big Data

  • Om het hoofd te kunnen bieden aan de stroom van BI opdrachten bij onze klant zijn we op zoek naar een Functioneel analist (expert) binnen het Business Intelligence Competence Center om te participeren in captatie van business requirements (werkvoorbereiding) en vertaalslag naar functional/technical design om vervolgens die specificaties door te geven aan meer technische collega's die de gewenste software oplossingen bouwen of beheren (= werkuitvoering). Er zal dus zowel samengewerkt worden met business analisten, business collega's als met technical designers en developers.
  • De 'rode draad' binnen Competence Center is de ontwikkeling van Business Intelligence solutions (t.t.z. systemen die informatie distilleren uit grote hoeveelheden data, om beslissingen te ondersteunen), waarbij een tooling wordt ingezet specifiek voor dit doel (o.a. Base SAS, SAP Business Objects, Qlikview, Informatica PowerCenter).
  • Samenwerkingsvormen: onze klant evolueert steeds meer naar een Agile ontwikkelingsaanpak zowel voor nieuwbouw als voor maintenance. Dit impliceert openheid om frequent in dialoog te gaan binnen je team over welke de meest prioritaire activiteiten zijn, en die eerst af te werken. En een helpende attitude om al de eigen talenten in te zetten voor het teamresultaat, vanuit een end-to-end benadering. Ook hier verwacht onze klant een actieve participatie en hulp bij de coördinatie van kleinere opdrachten. Dit on-top of de analyse taken die bij deze opdracht horen. Enige ervaring met coördinatie is zeker een pluspunt. Interesse in zowel functionele analyse als coördinatie is een must.
  • Binnen de opdracht ligt ook actief bijdragen aan kennisopbouw en kennisuitwisseling omtrent business solutions en de inpassing daarvan binnen de bestaande portfolio aan informatie systemen en business processen.
  Verantwoordelijkheden : De Functionele Analist (expert) is verantwoordelijk voor het functioneel ontwerp (zowel in een context van create als van maintenance) van de aan hem/haar toevertrouwde opdrachten. Dit omvat:
 • Data onderzoek (analyse van de brondata, impact analyse).
 • Datamodellering
 • Begeleiden van de tests en het uitschrijven van testscenario's.
 • Coördinatie en aansturen van de collega's die meewerken op de betrokken opdracht en dit volgens de Agile principes.
 • Kortom, je bent verantwoordelijk voor het omzetten van business behoeften in een functioneel ontwerp met een duidelijke beschrijving van de cost/benefit-impact alternatieven. Je wordt ingezet in het Applicatief team voor het beheer en uitbouw van diverse BI-systemen. Vanuit dit team doen we zowel het onderhoud van bestaande systemen als de uitvoering van changes en projecten. Je zal naast deelname in werkvoorbereidingstaken samen met de business analist vooral analyse werk voor jouw rekening nemen inclusief de coordinatie van de technische uitvoering. Je zal samenwerken in een optimaal verband Business - ICT in een uitdagende en snel veranderende omgeving waar de taken E2E worden opgepakt.Je streeft naar de meest efficiënte en effectieve vorm van samenwerken en ondersteunt je collega's hierin.

 • Functional analyst

  • Assisting the other functional analysts in the preparation of their files / Business Requirements and take responsibility regarding the quality of the functional project;
  • For more complex projects perform functional analysis of the systems in cooperation with the business representatives;
  • Take the final responsibility for the quality of the technical project and thus ensure the development of a manageable system that meets the standards and can integrated into the landscape of existing IT systems;
  • Assess if the technical analysis meets the functional requirements;
  • Review the high level business requirements (written by the business);
  • Critically evaluate the requirements, prioritize the requirements;
  • Write the detailed requirements;
  • Ensure that the detailed requirements are understood, from a functional point of view;
  • Propose alternatives for solutions when needed;
  • Participate in defining, weighing and checking the scope of the project;
  • Validating and accepting the Business Requirements;
  • Project follow-up.

 • Young Potential Business/Functioneel Analyst

  Project- Als junior Consultant Business Analyse ingezet worden op diverse projecten om bedrijfsprocessen en ICT-toepassingen van onze klanten te optimaliseren.- Je eerste werkervaring opdoen in een uitdagende omgeving waar je in aanraking komt met de nieuwste methodologieën in de wereld van Business Analyse.

 • Cloud Platform Administrator

  As member of the Cloud platform management team you are responsible for coordinating and supporting projects on their various Cloud platforms. A big part of this is securing the operational aspect of our customer web sites in Europe. You'll have the following tasks:

  • Administer Cloud System (AWS / Azure / Heroku / other IAAS and PAAS products)
  • Support new environment setups in AWS / Azure and/or PAAS platforms.
  • Interact with service providers (providers,offshore support team) to ensure a fast and quality problem resolution.
  • Measure, monitor and act on SLA KPI's
  • Support and advise on new cloud based application designs
  • Support of associated tools usage (NewRelic, Cloud, Incapsula)
  • Interact with Architecture teams to advise on further Cloud strategy direction.
  • Interact with other onshore and offshore system engineering teams for OS, DB, secuity & network matters.
  • Support application teams in their various Cloud projects.
  • Bachelor's degree in computer science or business
  • Minimum of 4 years relevant post qualification experience
  • Track and manage risks, issues, budget and documentation to ensure IT commitment dates and project deliverables are met.

 • Business Process Analyst (m/v)

  Als business process analyst ben je verantwoordelijke voor een optimale werking van de bedrijfssystemen (ERP, CRM, Webshop, e.d.) en bedrijfsprocessen. Je vormt de link tussen IT en de key users in de verschillende afdelingen. Als 'super key-user' werk je sterk samen met de verschillende business key users om het volledige proceslandschap te ondersteunen. Je begeleidt hen in testing, ondersteunt de documentatie en training en voorziet in support waar nodig.Voor de ongoing systemen ben je als expert aanspreekpunt voor de key users en begeleid je hen in het continue optimiseren van de bedrijfsprocessen. Je geeft advies naar procesverbeteringen en de gebruikte systemen. Gevraagde procesveranderingen door key-users worden door jou gevalideerd en verder geanalyseerd en uitgewerkt naar een oplossing vertaalt in technische noden. Je volgt implementatie van veranderende processen van dichtbij op en analyseert of het gewenste resultaat is bereikt.Het ERP systeem zal de komende jaren worden veranderd. Je speelt een heel actieve rol in de implementatie van dit project. Je mapt de processen, behoeftes, flows en information vanuit de businesses in nauwe samenwerking met alle stakeholders. Je analyseert de behoeftes en noden en vertaalt die in functionele behoeftes. Je begeleidt de hele implementatie inclusief het change management en de support aan de key users. Je werkt nauw samen met andere projectleden en kan hen goed motiveren en ondersteunen. Je zorgt autonoom voor de nazorg en continuïteit.Je bent zelf technisch voldoende onderlegd om de noden van key users te vertalen naar technische requirements. Met je technische bagage kan je ook zelf reporting opzetten, views aanpassen, velden op forms bijzetten ed meer zodat kleine vragen snel opgelost kunnen worden zonder programmeurs hiervoor in te moeten schakelen.Je rapporteert aan de IT manager.Je hebt een actieve rol in het ISO team.Concrete taken:- Analyseren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen en -- systemen.- Substantiële rol in nieuwe implementatieprojecten- Begeleiden en ondersteunen van de key users- Uitschrijven van analyses, behoeftes, documentatie, ed en omzetten in technische requirements- Opvolging van change requests van a tot z : analyse, aansturen van development, implementatie, nazorg- Support verantwoordelijke voor Navision en Webshop- Centraal contact voor business system software partners- Testen van veranderingen in de systemen- Actieve rol in het ISO team

 • System Operator (m/v)

  Voor onze klant in Brussel zijn we op zoek naar een System Operator.

  • Je staat in voor het opvolgen van incidents (telefoon/mail)
  • Je gaat de systemen monitoren
  • Je verhelpt problemen van systemen, servers en/of netwerken die niet optimaal functioneren.
  • Je staat in voor de nodige administratie
  • Je werkt tickets weg en doet opvolging
  • Het is belangrijk dat je wil werken in een volcontinu systemen
  • Je staat in voor monitoring: paging network, tetra network, CAD-ITMS, backbone, CEMS (repeaters in tunnels), SLA's, escalaties
  • Logging van tickets
  • SPOC voor interne partijen, klanten, leverancies
  • Tools: HP OpenView Operations, Cemcs, Netact, OMC, Service Desk View, HP OpenView Service Desk, Amdocs Support, VDI

 • Front-End Developer (m/v)

  We zijn op zoek naar gepassioneerde ontwikkelaars die streven naar software excellence en continue verbetering. We zijn op zoek naar mensen die naast het technische aspect ook geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van methodologie en die leiders willen worden in hun vakgebied. Als ontwikkelaar zul je je technische kennis uitbreiden en uw ervaringen en inzichten delen met de leden van ons competence center. Je bent in staat om je rol te vervullen op zelfstandige basis en hebt de ambitie om te groeien in je rol.

 • Technical Support Engineer M/V

  As technical support engineer your are responsable for:- The support of internal and external Projects- The support, guidance and information, both on a hard and a software level on a Business to Business level.- The support of complex implementations.- The troubleshoot of both internal and external problems; Find solutions for more complex challenges. Detect, define and fix the problem.You'll work together with other departments for internal Projects:- Local and EMEA trainings.- EMEA tradeshow.- Internal installationsOptimizing and restoring system and network issues that occur on technical level.- Identify customer questions and advise them on operational issues- Set up internal tests to gain experience with (new) products. Identify and tackle possible challenges- Communication between the internal departments and with the application engineers in our satellite offices.

 • Junior .Net Software Engineer

  • USG Professionals helpt zijn klanten met het transformeren en verbeteren van zijn business. Als .Net Software Engineer lever je een belangrijke bijdrage om deze significante veranderingen te verwezenlijken.
  • Je helpt mee om oplossingen te ontwikkelen en implementeren bij onze klanten.
  • Je zal instaan voor technische analyses, development en testing van jouw code

 • Junior Java Software Engineer

  • USG Professionals helpt zijn klanten met het transformeren en verbeteren van zijn business. Als Java Software Engineer lever je een belangrijke bijdrage om deze significante veranderingen te verwezenlijken.
  • Je helpt mee om oplossingen te ontwikkelen en implementeren bij onze klanten.
  • Je zal instaan voor technische analyses, development en testing van jouw code.

 • Consultant Business & Functional Analyst Banking/Insurance (m/v)

  As a Business/Functional Analyst you will perform consulting projects at strategic clients within the banking or insurance industry. Your Role:

  • Analyze, understand, and document our client’s requirements and processes. You will host meetings, interviews and workshops with managers, technical staff and end-users to gather the information that you need;
  • Detail the business requirements and translate these into functional requirements;
  • You work closely with the developers during the development and go live phase.
  • Write user manuals and train the key-users and support them during the go-live

 • Young Potential / Junior Consultant Development

  Master classJe studeert dit jaar af en je bent klaar om de wereld te laten zien wat je waard bent? USG ICT Professionals neemt je mee voor een carrière boost waarvan je gaat duizelen. Een vast contract met als start een week met highlevel workshops, de beste arbeidsvoorwaarden, uitdagende projecten en een hechte sfeer onder professionals.De toekomst is van jouJe hebt het gehad met de theorie en je bent klaar voor de praktijk. Dan is USG ICT Professionals jouw ideale werkgever. Naast een vast contract bieden we jou de meest fascinerende en horizonverrijkende projecten.Masterclass Business SkillsBen jij één van de jonge talenten die USG ICT team komt versterken? Dan sturen we jou tijdens je eerste werkweek op exclusieve masterclass bootcamp.Tijdens deze week stomen we je helemaal klaar om vanaf je eerste werkervaring vriend en vijand te verrassen met je aangescherpte professionele vaardigheden. Verwacht je aan een boeiende week vol trainingen, workshops en teambuilding activiteiten! Een week barstensvol ervaringen die je niet wilt missen.Je zal als Junior Consultant ingezet worden op diverse development projecten.

  • Afhankelijk van het project zal je ingeschakeld worden voor de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande software-oplossingen.
  • Je zal meehelpen met het uittekenen van technisch ontwerp, codering, modellering van database, testing, implementatie en ondersteuning van eindgebruikers.

 • Young Potential Business/Functioneel Analyst

  Master classJe studeert dit jaar af en je bent klaar om de wereld te laten zien wat je waard bent? USG ICT Professionals neemt je mee voor een carrière boost waarvan je gaat duizelen. Een vast contract met als start een week met highlevel workshops, de beste arbeidsvoorwaarden, uitdagende projecten en een hechte sfeer onder professionals. De toekomst is van jouJe hebt het gehad met de theorie en je bent klaar voor de praktijk. Dan is USG ICT Professionals jouw ideale werkgever. Naast een vast contract bieden we jou de meest fascinerende en horizonverrijkende projecten. Projecten

  • Als Junior Consultant Business Analyse ingezet worden op diverse projecten om bedrijfsprocessen en ICT-toepassingen van onze klanten te optimaliseren
  • Je eerste werkervaring opdoen in een uitdagende omgeving waar je in aanraking komt met de nieuwste methodologieën en technologieën in de wereld van Business Analyse

 • Technical Expert Java

  • USG Professionals helpt zijn klanten met het transformeren en verbeteren van zijn business. Als Technische Expert lever je een belangrijke bijdrage om deze significante veranderingen te verwezenlijken. Je analyseert de noden van de klanten en stelt technische oplossingen voor. Je helpt mee om deze oplossingen te uit te bouwen, ontwikkelen en implementeren bij onze klanten.
  • Naast het uitvoeren van projecten bij klanten zal je binnen het competence center Development Junior Developers coachen en begeleiden. Verder help je mee met het bedenken en ontwikkelen van nieuwe software and solutions voor onze klanten.

 • Technical Expert .Net

  • USG Professionals helpt zijn klanten met het transformeren en verbeteren van zijn business. Als Technische Expert lever je een belangrijke bijdrage om deze significante veranderingen te verwezenlijken. Je analyseert de noden van de klanten en stelt technische oplossingen voor. Je helpt mee om deze oplossingen te uit te bouwen, ontwikkelen en implementeren bij onze klanten.
  • Naast het uitvoeren van projecten bij klanten zal je binnen het competence center Development Junior Developers coachen en begeleiden. Verder help je mee met het bedenken en ontwikkelen van nieuwe software en solutions voor onze klanten.

 • Consultant Functioneel Analist (m/v)

  • Als Functioneel Analist maak jij de vertaalslag tussen de business requirements en de functionele requirements van de ICT oplossingen die we voor onze klanten bouwen.
  • Je vergaart de vereisten door in dialoog te gaan met de medewerkers en het management van onze klanten.
  • Afhankelijk van de project methodologie (Agile, RUP, Waterfall..) modelleer je de vereisten met de gepaste technieken zoals use cases, user stories, UML diagrams en prototyping.
  • Je werkt nauw samen met project managers, business analisten en testers van zowel onze klanten als van onze eigen organisatie.

 • Consultant Business Analyst (m/v)

  • Als Business Analist schakelen wij jou graag in om de bedrijfsprocessen en/of ICT toepassingen van onze klanten in kaart te brengen en te analyseren.
  • Op basis van jouw analytisch inzicht formuleer je voorstellen of neem je een aantal initiatieven die een impact hebben op de efficiëntie van deze processen en/of informatica toepassingen van onze klanten.
  • Je vervult een belangrijke brugfunctie tussen business en ICT en gaat de dialoog aan met de medewerkers van onze klanten en dit op elk niveau van de organisatie.

 • Developer .NET (m/v)

  Ter uitbreiding van ons Competence Center zoeken wij meerdereC# .NET developers.Als een ervaren .NET Developer zal je:

  • Zowel in house als op locatie van de klant deelnemen aan de technische realisatie en verbetering van de software modules gebaseerd op de analyses van onze business analisten
  • Deelnemen aan de migratie / redesign van modules
  • Creëren en aanpassen van de nodige technische documentatie volgens de gebruikte methodologie
  • Naast de initiële ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor de unit tests, bug fixes en het onderhoud van onze NET modules

Copyright 2015 USG People