Skip To The Main Content
bg-photo-science-1920
 • Regulatory Affairs Specialist

  Als regulatory affairs specialist ben je verantwoordelijk voor volgende taken:

  • Managen en updaten van het farmaceutisch luik in de wereldwijde registratie dossiers van afgewerkte producten.
  • Vragen beantwoorden van de wereldwijde gezondheidsorganisaties.
  • Reageren op vragen van stakeholders zoals productie plants en verschillende afdelingen binnen het bedrijf.
  • De afdeling is verantwoordelijk voor alle Chemie -- manufacturing en control (CMC) aspecten tijdens de productie van geneesmiddelen (ontwikkeling; productietechnieken; analyses; specificaties; verpakkingscomponenten; stabiliteit studies tot in de eindfase/vervaldatum van het geneesmiddel).
  • Registratie van producten in nieuwe markten.
  • Voorbereiden van variaties.

 • R&D Scientist - junior - Alzheimer disease

  Responsibilities

  • You will be involved in the daily lab activities of the team.
  • You will perform experimental work and report to other members of the team.
  • Data analysis and writing reports will be an important aspect of your job.

 • Artwork coordinator

  • Je stelt een briefing copy samen voor een farmaceutische verpakking volgens de huisstijl van Alcon
  • Regelmatig voer je communicatie met de Alcon filialen over heel de wereld
  • Met grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid controleer je de ontwikkelde verpakkingen
  • Je bent betrokken bij projecten zoals lanceringen van nieuwe producten wijzigingen van specs voor nieuwe productielijnen en nieuwe applicaties
  • Je brengt de nodige data in het MRP systeem zodat op basis hiervan het product verpakt kan wordenPluspunten (maar geen must have)
  • Je beschikt over druktechnische -- grafische kennis
  • Je hebt ervaring met farmaceutische verpakkingen en/of verpakkingen in het algemeen
  • Ervaring met MRP systeem (bv SAP) is een pluspunt
  • Ervaring met vergelijkssoftware

 • QA Project Engineer - Medical Devices

  Als QA project engineer ben je verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en onderhouden van het systeem van Medical Devices, vanuit QA oogpunt. In deze rol heb je frequente contacten buiten de plant, met andere sites/centers en veiligheid.Je voornaamste taken als QA project engineer zijn:

  • Evaluatie en implementatie van wetgeving: FDA 21CRF 820 EU MDD 93/42/EEC ISO 13485:2016
  • Implementatie Risicomanagement en onderhoud risicodocumenten -- ISO 14971
  • Digitalisering technical files en onderhoud technical files
  • Opbouw systeem design controle/ Design history file
  • CE markering nieuwe medical devices
  • Uitbouwen systeem Vigilance en Post market surveillance

 • Regulatory and Validation Quality Associates

  Als regulatory and validation quality associate ben je verantwoordelijk voor het toezien van de kwaliteit tijdens proces validatie en registraties van nieuwe product activiteiten van de aan jouw toegewezen producten. Je werkt in cross functionele teams samen met verschillende externe partijen. Hoofd verantwoordelijkheden:

  • De kwaliteit tijdens proces validatie en onderliggende product gerelateerde validaties zoals analytische methodes, filtraties, primaire verpakkingen en validatie van grondstoffen.
  • De ondersteuning voor deimplementatie van nieuwe producten op de site zoals bijv. de productstroom, de testprotocollen, release procedures, ...
  • Nauwe samenwerking met subject matter experts binnen het bedrijf en met andere GCMC collega's.

 • Project Engineer Quality Systems

  Als project engineer quality systems ben je verantwoordelijk voor het schrijven van procedures, opstellen van trainingen, aanmaken van leertrajecten en geven van trainingen binnen een farmaceutisch bedrijf.

 • Medical Science Liaison

  Mainly field based: ? Initiates and coordinates diagnostic projects (like high risk testing projects) in close collaboration with the Product Specialists, in well- defined hospitals/hospital departments or driven by regional or national HCP associations. ? Advises treating physicians on the treatment initiation process and procedure, in order to assure optimal and timely start of treatment. ? Identifies, develops and maintains collaborative relationships with current and future leaders within the disease area ((K)OLs) ? Interacts with local (key) opinion leaders, and other HCPs to help generate understanding of optimal diagnostic, monitoring and disease management. ? Support, liaise and follow up with HCPs on research proposals and scientific publications, especially on Sanofi Genzyme supported research. ? Develop strong network with HCP's ? Liaison with HCPs regarding ISS ? Organizes, prepares & gives presentation at staff meetings in hospitals where relevant ? Able to evaluate investigator study projects (Phase IV) ? On average 80% of the working time should be spent in the field General ? In collaboration with Therapeutic Area Manager, and Country Manager ? Contributes to the development and execution of the local medical affairs plan in collaboration with Medical Manager ? Analyses relevant medical & scientific publications and clinical study findings in collaboration with medical manager ? Supports Medical Manager in execution of his/her activities. E.g. Development & review educational material, Review of promotional material, Medical questions, Literature database, Support/roll out clinical studies & scientific projects Where relevant, contributes to the development of local sales and marketing plan Interactions ? Provides unsolicited scientific (non-promotional) information on: therapies in development to HCPs ? Networks with relevant HCPs ? Facilitates contact and collaborations with KOLs ? Works closely with colleagues in medical department and business units ? Reports to the Medical Manager

 • Software validatie ingenieur

  Als software validatie ingenieur ben je verantwoordelijk voor de validatie/herkwalificatie van documenten en testprotocollen, alsook voor het opstellen en trainen van standaardprocedures Je spoort afwijkingen/storingen op in gevalideerde IT systemen en analyseert deze. Vervolgens voer je de validatie uit van de IT systemen.Verder ben je verantwoordelijk voor:

  • Coördineren van enkele toegewezen projecten en voert deze correct uit
  • Beheren van toegewezen gevalideerde computersystemen
  • Je neemt actief deel aan het engagement gemaakt in het kader van het milieubeleid en veiligheid
  • Waken over de technische excellentie van de validatiemethodieken, je doet voorstellen tot het bepalen van de validatie-/herkwalificatiemethodiek
  • Actieve begeleiding op de vloer is vereist tijdens de uitvoering van kritische validaties en de implementatie van nieuwe gevalideerde IT systemen
  • Kritisch herevalueren van de hardware/software afwijkingen die voor kritische systemen gerapporteerd moet worden, alsook de wijzigingen die aan gevalideerde systemen worden aangebracht
  • Regelmatig en tijdig feedback geven over de vooruitgang van de projecten

 • Validatie Ingenieur

  Als validatie ingenieur ben je enerzijds verantwoordelijk voor het opstarten van nieuwe productieapparatuur en controle van de ingestelde parameters:

  • Bij alle kritische equipment ga je na welke parameters de kwaliteit (steriliteit, zuiverheid...) van het eindproduct kunnen beïnvloeden.
  • Je ontwikkelt testen om deze parameters op een zodanig gedetailleerde manier uit te testen en te beschrijven dat, eens het equipment in gebruik genomen, men bij voorbaat kan garanderen wat het resultaat van een bepaalde bewerking zal zijn.
  • Je interpreteert de validatieresultaten, formuleert besluiten en neemt acties tot verbetering.
  • Je bent ook verantwoordelijk voor het documenteren van de productie uitrusting.
  Anderzijds ben je verantwoordelijk voor het mee in stand houden van de validatie-status van bestaande apparatuur:
  • Je voert herkwalificaties uit volgens planning.
  • Je zorgt dat afvulmachines in gekwalificeerde toestand blijven volgens nieuwe vereisten (media fills).
  • Je verwerkt en valideert documenten.
  • Je zorgt voor overzichtelijke opvolgfiles voor TSB.
  Tenslotte kom je in contact met diverse afdelingen zoals engineering, en productie en kwaliteitscontrole.

 • Project ingenieur Documentation & Training

  Als project ingenieur Documentation & Training ben je verantwoordelijk voor het voor het opleveren van Documentatie en Training Integratie (D&TI) projecten die kwalitatief, pragmatisch en werkbaar zijn voor de site. Het eindresultaat moet zijn dat medewerkers bewust competent en zelfverzekerd zijn in de executie van hun dagdagelijks werk wat resulteert in foutloos werken.Dit doe je door:

  • Een netwerk uit te bouwen waarbij je contacten onderhoudt die nodig zijn om de projecten goed uit te werken.
  • Jouw projecten goed te managen (planning met milestones opmaken en opvolgen, proactief bottlenecks oplossen, creatief nadenken over issues, ...)
  • Leeroplossingen (leertrajecten, trainingsplannen, klassikale en on-the-job trainingen,...) te ontwerpen, te geven en te evalueren.
  • Procedures uit te werken die bruikbaar, transparant en goed gestructureerd zijn.
  • Expert te zijn van onze elektronische trainings- en documentatiesystemen.
  • Relevante training- en documentatiemetrics te definiëren, op te volgen en op basis hiervan acties definiëren. Deze metrics haal je uit: GEMBA's Ons online trainingsssysteem Ons online documentatiesysteem ...

 • Incoming control technician

  Als incoming control technician ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van testen welke de fysische en functionele testen op inkomende materialen omvatten zijnde componenten en medical devices.Binnen dot project zijn veel gebruikte technieken / type testen onder meer (niet limiterend):

  • Color key en identificatie testen
  • Dimensionele testen, oa gebruik makend van Quick Image-toestel, verschillende interne micrometers, schuifmaten, krachtschuifmaten, diktemeters, baldiktemeter, torque meter, ...
  • Functionele testen (bv. lektest, droprate test, ...)
  • Assembleringstesten
  • Doseernauwkeurigheidstesten op medical devices zoals Genotropin U2-pen, Mark VII-pen, Caverject dosing mechanic

 • Projectingenieur Lab Medical Devices

  Als project ingenieur lab medical devices ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van de validatie en implementatie van de software (LabX) voor testen op de balans voor medical devices. Je bent verantwoordelijk voor de verbeteringsprojecten in het labo rond data-integriteit (beveiliging data, audit trail, ..) voor compliance aan 21CFRpart11.Volgende taken vallen onder jouw bevoegdheid:

  • Ontwikkeling en validatie van labotestmethodes voor medical devices
  • Ontwikkelen en validatie van software voor medical devices testing
  • Uitschrijven van procedures en doortrainen naar de analisten
  • Back-up rol van de andere project engineers bij afwezigheid

 • Projectingenieur Chemisch Labo

  Als project ingenieur Documentation & Training ben je verantwoordelijk voor volgende taken:

  • risk assessment op de huidige stalenflows: wat kan er momenteel misgaan?
  • de "value stream" van de huidige stalenflows in kaart brengen; waar is er waste?
  • de bestaande flows optimaliseren, aligneren en standaardiseren (SOP)
  • een proces uitzetten waarmee nieuwe stalenflows vlot kunnen worden geïntegreerd
  • de infrastructuur voorzien waarin de processen kunnen worden uitgevoerd (frigo's, vriezers,..)
  • de beschreven processen challengen op compliance (eg. Quality agreements igv derden, sample shipment qualification) en quality (eg. samples van cold chain producten, ..) online documentatiesysteem

 • Project ingenieur Preparatie

  Als project ingenieur preparatie ben je verantwoordelijk voor taken gerelateerd aan installatie and optimalisatie van Preparatie equipment (Washers, Dry Fog, VHP locks, ...).

Copyright 2015 USG People