Duurzaamheid vormt de werkvloer

16 januari 2024 ·3 min read time

In gesprek met sustainability consultant Naomi Queeckers


De Green Deal stippelt beleidsmaatregelen uit om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Hoe geeft deze verduurzaming de komende jaren vorm aan onze jobs? We vragen het aan Duurzaamheidsconsulent Naomi Queeckers.

Vanaf 2025 moeten veel meer bedrijven rapporteren over hun ESG-beleid. Wat houdt dit in?

ESG staat voor Environment, Social en Governance, ofwel milieu, maatschappij en bestuur. Door ondernemers over deze drie pijlers te laten rapporteren, creëert Europa transparantie over de duurzaamheid van een bedrijf voor alle stakeholders.

Op dit moment is CSRD - de duurzaamheidsverslaggeving - enkel verplicht voor beursgenoteerde bedrijven. Vanaf 2025 geldt die verplichting ook bedrijven van openbaar belang en voor alle bedrijven die aan 2 van deze 3 criteria voldoen: 40 miljoen omzet per jaar, 20 miljoen balanstotaal en 250 medewerkers.  Zij moeten in hun rapportage ook de duurzaamheid van hun leveranciers duiden, dus wordt ESG ook voor de kleinere bedrijven relevanter.

Hoe moet deze rapportage de bedrijven inspireren voor het vormgeven van hun duurzaamheidsbeleid?

De rapportage is bedoeld als een ‘nulmeting’. Pas als de bedrijven zien waar ze staan, kunnen ze goede doelen formuleren. Maar ze moeten zelf intrinsiek gemotiveerd zijn om duurzame doelen te bereiken.

Een goeie tip is om je te baseren op de Sustainable Development Goals van de VN. Bedrijven moeten ook niet op alle doelen tegelijk inzetten; je kiest beter enkele concrete doelen waarop je écht vooruitgang kan boeken.

Is die rapportering meer dan een administratieve verplichting? Waarom is duurzaamheid belangrijk voor bedrijven?

Er komt een shift in de mindset van alle stakeholders. De klanten van morgen staan veel kritischer tegenover duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid dan de vorige generatie. Een goede reputatie op dit vlak is echt cruciaal. Wie daarop inspeelt, zorgt voor een mooie troef ten opzichte van de concurrentie. Dat moet je dan natuurlijk wel integer doen, en greenwashing vermijden.

Hetzelfde geldt voor je employer branding. De werknemers willen deel zijn van de oplossing en niet van het probleem; het gaat over de toekomst van hun kinderen. En die kinderen, dat zijn de werknemers van morgen. Die beoordelen de bedrijven straks nog strenger. Als je binnen 20 jaar niet voldoet aan de duurzaamheidsnormen, zal je dus ook de boot missen bij het rekruteren van talent. De innovatie stopt trouwens niet, later liggen de doelen alweer hoger. Elke stap vooruit is dus in je voordeel als bedrijf.

Maar ik hoop dat vooral de intrinsieke motivatie om onze planeet leefbaar te houden en te verbeteren voor onszelf, onze kinderen en de planeet, vooropstaat.

Hoe krijg je je team mee in dit verhaal?

Het is vooral belangrijk om de voordelen van duurzame maatregelen te benadrukken, zoals geen file of stress meer met het openbaar vervoer, de gezondheidsvoordelen van een duurzame lunch, leuke opleidingskansen dankzij een sociaal beleid, de enorme hoeveel papier die we samen uitsparen enzovoort. Positieve energie is aanstekelijk, zo trekken we elkaar mee in bad. In het begin kan je ook werken met incentives, zoals een fietsvergoeding. Of organiseer als teambuilding eens een dagje vrijwilligerswerk rond duurzaamheid, samen met de kinderen - die vormen uiteindelijk het belangrijkste argument.

Hoe voelen we binnen tien jaar de verduurzaming in onze jobs?

Duurzaamheid wordt een structureel deel van elke job, vacature en evaluatiegesprek. Als je deel wordt van een duurzaam bedrijf, dan houdt dat bedrijf jou daar ook aansprakelijk voor. Alleen zo wordt het deel van het bedrijfs-DNA. Dat iedereen ook verantwoordelijkheid neemt, kan aangemoedigd en begeleid worden door duurzaamheidsmanagers, Corporate Social Responsablity Managers en Community Impact Managers, die er mee voor zorgen dat het bedrijf vooruitgang boekt.

Je zal je job duurzamer uitvoeren, maar duurzaamheid wordt ook een inhoudelijk onderdeel van elke job. Legal zal duurzaamheid opnemen in contracten, communicatie zal deels over duurzaamheid gaan, leveranciers zullen gescreend worden op duurzaamheid door facility, hr zal deels rekruteren op duurzaamheid enzovoort. Daar moeten we volgens mij samen naartoe.

Wat is volgens jou het belang van onderwijs in dit kader?

Het is veel makkelijker om kinderen met de juiste mindset groot te brengen, dan om de bestaande mindset van volwassenen te veranderen. Daarom zit het echte succes volgens mij in opvoeding en het onderwijs.

Het is aan ons, volwassenen, om verantwoordelijkheid op te nemen, en tegelijk onze kinderen te engageren. We kunnen hen leren om ondernemend én duurzaam te zijn. En via die kinderen bereik je ook de leerkrachten en andere ouders. Vanuit die overtuiging lanceerde ik Sustainable Stories, verhalen op kindermaat over duurzaam ondernemerschap. Ondertussen groeit het team aanzienlijk. Die verhalen worden vandaag al gebruikt in honderden Vlaamse scholen. Ik ben ervan overtuigd dat onze kinderen kunnen opgroeien met de ideale werkmentaliteit: ambitieus én zich tegelijk bewust over hun impact op de planeet.

 

Dat duurzaamheid een steeds grotere rol speelt op de werkvloer is duidelijk. Maar welke factoren hebben ook een invloed? Lees er alles over in onze whitepaper Jobs 4.0