Een hybride aanpak in Project Management

11 januari 2024 ·2 min read time

Warda El Azzouzi, Operations Manager van USG Professionals, pleit voor het beste van twee werelden.


Het maken van onze podcastserie over projectmanagement leverde ons boeiende inzichten op. We spraken heel wat managers, consultants en coaches over hun unieke expertise en aanpak, en leerden dat twee methodieken de bovenhand halen in het actuele ondernemingslandschap: agile management en ‘klassiek’ projectmanagement. Twee valide werkwijzen, elk met unieke voordelen.

Toch staan deze methodieken vaak tegenover elkaar, in een schijnbaar conflict tussen ‘traditioneel’ versus ‘modern’. Dat is misleidend, want het zijn geen tegenstrijdige krachten. De vraag is: met welke aanpak worden we sterker voor de uitdagingen van de toekomst? De magie zit volgens ons vaak in de mix. Door de behendige, snelle respons van agile management te integreren met de zorgvuldige, chronologische precisie van projectmanagement, haal je het beste uit twee werelden.

De agile methode zit in de lift, en terecht. Ondernemers kiezen steeds meer voor op technologie gebaseerde producten, en betreden daarmee een snel innoverende markt. Tegelijk dwingt de economische onzekerheid bedrijven om behendig te blijven en snel te reageren op de vragen van de klant. De agile werkwijze, afkomstig uit de softwareontwikkeling, biedt daarop een passend antwoord. Maar wie hieruit concludeert dat projectmanagement verouderd is, mist de essentie.

In ondernemingen met diverse stakeholders vragen heel wat projecten om een stabiele en waardegedreven aanpak. Niet elke situatie is onvoorspelbaar, en bepaalde processen en producten vereisen precisie binnen een goed gedefinieerd stappenplan. Denk bijvoorbeeld aan infrastructuurprojecten of het bouwen van wagens, waarbij strikte specificaties en de naleving van veiligheidsnormen van het grootste belang zijn.

Maar zelfs dan is er ruimte voor behendigheid. Zo kan de wagenproducent agile aan de slag gaan met de ontwikkeling van de software voor zijn voertuigen. Daarmee blijft hij afgestemd op de markttrends, en behoudt een concurrentievoordeel in een snel evoluerend landschap.  

Beide methoden hebben ook valkuilen. Zo vereist een agile aanpak een grote betrokkenheid van de stakeholders; hun feedback en input is van cruciaal belang. Daarnaast moet je constant doelen prioriteren op korte termijn, en snel aanpassingen opleveren en testen. Anderzijds kan de keuze voor klassiek projectmanagement ingegeven zijn door behoudsgezindheid, en dat is soms een gemiste kans. Ook zijn timing noch budget bij deze methode zeker, en kan een actualisering zich opdringen na de beëindiging van het project.

Wij zien dat complexe projecten vaak het meeste baat hebben bij een hybride aanpak. Het denken in absolute termen levert een valse tegenstelling en onnodige conflicten op. De hoofdzaak is om goed te doorgronden wat de noden zijn, en je aanpak daarop te baseren. Dit vraagt niet altijd om een herstructurering; je kan ook agile principes doorvoeren in een klassieke organisatiestructuur. Wie blokkades in de communicatie opheft, transparanter gaat werken of cross-functionele teams samenbrengt, is ook agile aan de slag, ongeacht de lading die de term hierbij dekt.

Hoog tijd, dus, om voldoende flexibel na te denken over beide methoden. Want net als de markt, zijn bedrijven in volle verandering. Het juiste inzicht in de noden en de mogelijke oplossingen daarvoor, vergroot je slagvaardigheid. Ook in 2024 blijft adaptatie hét sleutelwoord, en daar zijn wij klaar voor. Klop gerust bij ons aan voor ondersteuning, zowel voor A-Z projecten als culturele transformaties. Samen onderzoeken we hoe jouw bedrijf zich sterker kan verankeren in de markt.