Het juiste talent op de juiste plaats

07 december 2021 ·2 min read time

Willen organisaties futureproof worden, dan moeten ze het juiste talent aantrekken en voeden. Waarom het belang van HR en een moderne organisatiecultuur groeit lees je hier.


De transitie naar een meer duurzame en hybride maatschappij geraakte het voorbije jaar in een stroomversnelling’, vertelt Barbara Stadsbader, managing director bij USG Professionals. Deze hrdienstverlener zet ervaren consultants in bij bedrijven die expertise zoeken in Digitalisation, Business Transformation, Research, Change, Talent, Legal, Finance en Facility.

‘Als organisatie moet je kunnen omgaan met continue verandering, digitalisering en hybride werken. En dus bouwen aan flexibele processen en samenwerkingsverbanden. Talent speelt daarin een hoofdrol. Wie de juiste mensen aantrekt, neemt een voorsprong.’

Hybride en efficiënt aan de slag

‘Hybride werken werd in het voorjaar van 2020 een noodzaak, maar heeft intussen een duurzaam karakter gekregen’, weet Stadsbader. ‘Toch verloopt de omslag naar de nieuwe werkvloer bij veel bedrijven moeilijk. Ze werken met onaangepaste processen en tools. Denk aan de klassieke mailbox en de online vacatures. Die hebben wij vervangen door een realtime data platform voor zowel freelancers als bedrijven. Met onze USG Easy App vinden zij elkaar razendsnel en verloopt de zoektocht naar de juiste professionele match veel efficiënter. Dat stimuleert niet alleen de samenwerking, maar ook de productiviteit.’

Inzetten op flexibele cultuur

‘Bedrijven moeten snel schakelen in een wereld waarin de productiviteit onder druk staat’, aldus Stadsbader. ‘En een snel veranderende context vergt steeds nieuwe competenties. Daarom is het belangrijk om te investeren in talent.’

De oplossing vindt Stadbader – naast training – in een flexibele schil: ‘De competentie gap kan je invullen door regelmatig vers bloed toe te voegen aan je organisatie. Dat kunnen externe freelancers zijn die tijdelijk innovatieve projecten opzetten en je teams opleiden, maar ook vaste medewerkers met de juiste expertise voor de uitdagingen die je bedrijf op dat moment heeft.’

One-size-fits-all trajecten maken plaats voor maatwerk

‘De arbeidsmarkt is klaar voor meer beweging’, beweert Stadsbader. ‘Vandaag ligt de arbeidsmobiliteit op zo’n 6 procent; dat is heel laag voor een markt die door de digitalisering helemaal is opengebroken. Er is geen limiet meer op de competenties die je kan aantrekken, want we werken veel meer flexibel en afstandsonafhankelijk. Getalenteerde professionals staan klaar voor uitdagingen over de provinciegrenzen heen; zij ontdekken een schat aan nieuwe carrièremogelijkheden. Elk bedrijf heeft dus de kans om versneld te digitaliseren en innoveren. De nieuwe werkvloer is een win-win voor beide partijen.’

Talentmanagement wordt maatwerk

‘Snel veranderende tijden vragen om nieuwe kennis en vaardigheden. Voorop is er veel nood aan veranderingsbereidheid en concrete competenties zoals change management en projectmanagement’, aldus Stadsbader. ‘Wie hier klaar voor is en ambitie heeft, moet gevoed worden met de juiste opleidingen en kansen. One-size-fits-all trajecten maken daarbij plaats voor maatwerk, zowel voor starters als voor mensen die al langer in dienst zijn.’

‘Talent moet je verdienen, elke dag opnieuw’, besluit Stadsbader. ‘Mensen met een handson mentaliteit, die vlot digitaal aan de slag gaan, goed kunnen samenwerken, en kunnen omgaan met verandering staan op de most wanted-lijst van nagenoeg alle bedrijven. Die mensen moet je een interessant traject aanbieden, zodat ze zich kunnen verdiepen en verbreden in de juiste richting. Zo worden de bedrijfsuitdagingen optimaal aangepakt door het juiste talent.’