Mobiliteit wordt steeds meer bepaald door de opdrachten die we hebben, en de ruimte die zich daartoe leent.

10 juni 2021 ·3 min read time

Hybride werken, verstedelijking, de nood aan duurzame energie: onze mobiliteit staat voor grote uitdagingen. CEO van innovatiehub Co.Station Béatrice De Mahieu licht de aanpak van Co.Mobility toe.


Hybride werken, verstedelijking, de nood aan duurzame energie: onze mobiliteit staat voor grote uitdagingen. Met co.mobility lanceerde de innovatiehub Co.Station vorig jaar het eerste grootschalige samenwerkingsproject voor vernieuwing in de Belgische mobiliteit. Vernieuwing, die een andere manier van werken en leven moet mogelijk maken. CEO Béatrice De Mahieu licht de aanpak toe en geeft inkijk in de ontluikende projecten.

Co.Mobility: Ecosysteem voor de mobiliteit van morgen

Wat doe je als een vraagstuk te complex is voor 1 bedrijf? Dan breng je de juiste spelers samen om middelen, talent en expertise te delen. Dat is de kern van Co.Station. Wat begon als een werkplek voor technologische start-ups en scale-ups in Brussel en Gent, groeide uit tot een ecosysteem voor innovatie. 

Open samenwerking voor een slimme mobiliteit  

“Met co.mobility brengen we bedrijven, universiteiten, openbare diensten en overheden samen rond complexe mobiliteitsvraagstukken”, vertelt Béatrice. “Door samen te werken gaat innovatie veel sneller en daar plukt iedereen de vruchten van. Samen met 35 bedrijven en 8 mobiliteitsexperten ontwikkelen we concrete oplossingen.

We brengen grote publieke spelers zoals de NMBS en Brussels Airport naar de overlegtafel, maar bijvoorbeeld ook academici en mensen uit de bank- en verzekeringswereld. Mobiliteit heeft veel raakvlakken. Je hebt de medewerking van de overheid en publieke diensten nodig, maar moet bijvoorbeeld ook op zoek naar slimme betaalsystemen, technologische tools en mobiele applicaties. En de oplossingen die je ontwikkelt moeten breed gedragen worden, de beleving van de mensen staat altijd centraal.”  

Einde van het woon-werkverkeer

Door hybride te werken verplaatsen we ons veel meer versnipperd en dat vraagt om een aangepaste mobilteit. “The new way of working wordt stilaan the new way of living”, stelt Béatrice vastDe tijd van de files op vaststaande uren dooft uit. Onze verplaatsingen worden steeds meer bepaald door de opdrachten die we hebben, en de ruimte die zich daar het beste toe leent. Moet je je concentreren? Dan doe je dat thuis. Heb je een creatief project, in samenwerking met anderen? Dan bevordert een coworkingspace de connectie en creativiteit. Organiseer je een confidentiële meeting? Dan spreek je beter af in een overlegruimte van je bedrijf.

Het traditionele ‘woon-werkverkeer’ verdwijnt. Flexabonnementen, deelabonnementen, deelauto’s, carpooling en shuttlediensten, een universele pas voor openbaar vervoer … We hebben flexibele en duurzame oplossingen nodig.”

Aan die oplossingen geeft co.mobility mee vorm. Het voorbije jaar ontwikkelde de denktank 4 prototypes van producten en diensten, die tijdens de zomermaanden worden gelanceerd.

Multimodaal en duurzaam op weg

Béatrice licht toe welke projecten de startfase ingaan: “Vooreerst willen we parkings ombouwen tot multimodale mobiliteitshubs. Geen lege terreinen meer met enkel parkeerplaatsen, maar actieve, fietsvriendelijke zones met laadpunten voor groene energie, toegankelijk voor multimodaal transport, met drop-off zones, wachtzones voor deelmobiliteit, eventueel sportzones en voeding uit de korte keten …

 Daarnaast willen we bedrijven begeleiden bij de overstap van een traditioneel ‘wagenpark’ naar een efficiënte en ecologische oplossing, op maat van elke werknemer. Veel bedrijven zijn daarin al goed op weg. Ten derde bekijken we hoe we trein- en metrostations en luchthavens duurzamer, efficiënter en gebruiksvriendelijker kunnen maken. En ten slotte willen we ook de uitrol van een elektrisch wagenpark bevorderen door op grote schaal mobiele oplaadunits op groene energie in te zetten.” 

Deze projecten worden binnenkort gelanceerd en uitgebreid toegelicht. Daarna komen ze in de cyclus terecht van testen, verbeteren en uitrollen op een steeds grotere schaal. 

Innovatie die blijft

De evolutie is ingezet, maar de echte doorbraak zal volgens Béatrice toch nog veel tijd vragen. “Het voorbije jaar werden we door elkaar geschud en veranderde er veel, maar niet iedereen voelt zich daar comfortabel bij. Nu de dringende noodzaak tot verandering wegvalt, willen nog heel wat mensen terug naar hoe het was. We spreken over ‘terugkeren naar de werkvloer’, maar eigenlijk is het niet de bedoeling om zomaar ‘terug te keren’. We willen opnieuw samenkomen, maar anders, en flexibel. De volgende uitdaging zal dus zijn: ervoor zorgen dat de positieve verandering er ook blijft, en dat iedereen zich daar goed bij voelt. Ook daarin speelt mobiliteit een belangrijke rol.”

Benieuwd naar meer inzichten over de werkcultuur van morgen? 

Ontdek onze whitepaper